Print Page
News & Press: Technical & tax law questions

Boetes vir aanslae wat ouer as vyf jaar is

Wednesday, 11 February 2015   (0 Comments)
Posted by: Skrywer: SAIT Technical
Share |

Skrywer: SAIT Technical

V: Ek wil by jou hoor of julle sal kan help met 'n kliënt wie se 2002 tot 2005 belastingopgawes ons in 2010 ingedien het. Hy het van daar af vir elke jaar 'n terugbetaling van SARS ontvang (selfs vir 2014 ook). SARS het egter 01/01/2015 'n rekening aan hom gestuur vir boetes. Mag SARS dit vogens wet doen? Al ons kliënte se boetes word dadelik eers afgetrek en word dan hulle uitbetaal amper 5 jaar later!

As julle nie kan help nie, laat weet asb wat is die regte prosedure om te volg. 

A: U stel nie wanneer en waarvoor die die boetes gehef is nie. Boetes word uitgereik wanneer iets nie gedoen of betaal is nie. Die huidige wet maak in ons opinie nie voorsiening vir a maksimum tydperk voor wanneer die boetes gehef moet word nie. Al word n boete gehef in terme van n "aanslag” is die voorbehoud in artikel 99 Belastingadminsitrasiewet 28 van 2011 slegs van toepassing op n daardie hoofstuk 8 en nie van toepasssing op hoofstuk 15 en 16 vir boetes nie. Hier sou in ons opinie die belastingbetaler homself slegs op die grondwetlike beginsels van regverdige administrasie kon beroep sou die tydperk baie onredelik wees. Laagenoemde is egter n baie duur en langsame proses.

Waar die boetes gehef is maar nie opgeëis is vir betaling nie word dit n uitstaande belasting skuld wat eers na 15 jaar verjaar.

Disclaimer: Nothing in this query and answer should be construed as constituting tax advice or a tax opinion. An expert should be consulted for advice based on the facts and circumstances of each transaction/case. Even though great care has been taken to ensure the accuracy of the answer, SAIT do not accept any responsibility for consequences of decisions taken based on this query and answer. It remains your own responsibility to consult the relevant primary resources when taking a decision.


 

WHY REGISTER WITH SAIT?

Section 240A of the Tax Administration Act, 2011 (as amended) requires that all tax practitioners register with a recognized controlling body before 1 July 2013. It is a criminal offense to not register with both a recognized controlling body and SARS.

  • Tax Practitioner Registration Requirements & FAQ's
  • Rate Our Service

    Membership Management Software Powered by YourMembership  ::  Legal